ภาพกิจกรรม


     
เดือนมิถุนายน 2559
24 มิ.ย. 59
วันสุนทรภู่ 2559 ชมภาพ
24 มิ.ย. 59
วันศุกร์กับชุดผ้าไทย ชมภาพ
22 มิ.ย.59
มอบเกียรติบัตรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาสูงขึ้น ชมภาพ
21 มิ.ย. 59
อบรมอาสาสามชุกฉุกเฉิน ชมภาพ
21 มิ.ย. 59
มอบเกียรติบัตรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาสูงขึ้น ชมภาพ
20 มิ.ย. 59
มอบเกียรติบัตรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาสูงขึ้น ชมภาพ
18 มิ.ย.59
การแข่งขันฟุตบอลชายระดับ ม.ปลาย อบจ.สุพรรณบุรี ลีก ครั้งที่ 4 นัดที่ 3 ทีมสามชุกรัตนโภคาราม ชนะ ด่านช้างวิทยา 3-1 (ครึ่งแรก 2-0) คะแนนรวม 3 นัด 4 คะแนน ชมภาพ
17 มิ.ย. 59
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 7 ชมภาพ
16 มิ.ย. 59
พิธีไหว้ครู-รับขวัญ (อัลบั้ม 4 ) ชมภาพ
16 มิ.ย. 59
พิธีไหว้ครู-รับขวัญ (อัลบั้ม 3 ) ชมภาพ
16 มิ.ย. 59
พิธีไหว้ครู-รับขวัญ (อัลบั้ม 2) ชมภาพ
16 มิ.ย. 59
พิธีไหว้ครู-รับขวัญ (อัลบั้ม 1) ชมภาพ
16 มิ.ย. 59
ยินดีต้อนรับครูบุญณิตา จิตรีเชาว์ ชมภาพ
15 มิ.ย. 59
กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 ชมภาพ
10 มิ.ย. 59
ยินดีต้อนรับครูศราวุธ หวังวิมาน ชมภาพ
7 มิ.ย. 59
The World's Development King.(part 3) ชมภาพ
7 มิ.ย. 59
The World's Development King.(part 2) ชมภาพ
7 มิ.ย. 59
The World's Development King.(part 1) ชมภาพ
7 มิ.ย. 59
บำเพ็ญประโยชน์ ชมภาพ
8 มิ.ย. 59
ตรวจสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ชมภาพ
7 มิ.ย. 59
ประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ชมภาพ
6 มิ.ย. 59
ยินดีต้อนรับจมานนท์ บุตรชาดา ชมภาพ
3 มิ.ย. 59
กิจกรรมรักเป็น ปลอดภัย (Young Love) ชมภาพ
4 มิ.ย. 59
Samchuk Rattana 1:2 Banglee Wittaya ชมภาพ
2 มิ.ย. 59
ยินดีต้อนรับครูกรณ์ภัสสร ครูพงษ์ดนัย ชมภาพ
2 มิ.ย. 59
ยินดีต้อนรับครูผกา ภูผา ชมภาพ
2 มิ.ย. 59
ยินดีต้อนรับครูอรรถพล พวงวัธนชัย ชมภาพ
2 มิ.ย. 59
ยินดีต้อนรับครูเพชร แตงอ่อน ชมภาพ
1 มิ.ย. 59
ส่งครูชญาภา รุ่งโรจน์ธีระ ชมภาพ
1 มิ.ย. 59
โภชนาการ พิชิตอ้วน พิชิตพุง ชมภาพ
เดือนพฤษภาคม 2559
29 พ.ค. 59
วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน3 ชมภาพ
29 พ.ค. 59
วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน2 ชมภาพ
29 พ.ค. 59
วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน1 ชมภาพ
 
 
เดือนกันยายน 2558
30 ก.ย. 58
ศึกษาดูงานจังหวัดน่าน ชมภาพ
25 ก.ย. 58
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ (ภาคเช้า) ชมภาพ
25 ก.ย. 58
มุมิตาจิต เกษียณอายุราชการ(กลางคืน) ชมภาพ
16 ก.ย. 58
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ม.1และม.4 ชมภาพ
11 ก.ย. 58
สามชุกร่วมใจลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ชมภาพ
11 ก.ย. 58
งานเกษียณอายุราชการครูสังกัด สพม.9 ชมภาพ
6 ก.ย. 58
มหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9 ชมภาพ
เดือนสิงหาคม 2558
26 ส.ค. 58
สัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หนังสือวรรณกรรม ชมภาพ
24 ส.ค. 58
อบรมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ชมภาพ
เดือนมิถุนายน 2558
13 มิ.ย. 58
งานห้องสมุดนำนักเรียน เข้าชมภาพยนต์อิงประวัติศาสตร์ ชมภาพ
10 มิ.ย. 58
ประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม ชมภาพ
11 มิ.ย. 58
พิธีไหว้ครูรับขวัญ ปีการศึกษา 2558 ชมภาพ
11 มิ.ย. 58
เก็บตกบรรยากาศวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 ชมภาพ
8 มิ.ย. 58
ต้อนรับผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดหนองผักนาก ชมภาพ
เดือนพฤษภาคม 2558
29 พ.ค 58
กิจกรรมเยาวชนรักดนตรี และภาษาไทยกับเพลง ชมภาพ
29 พ.ค 58
เก็บตกบรรยากาศ วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ชมภาพ
29 พ.ค 58
วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ชมภาพ
29 พ.ค 58
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันกำเนิดโรงเรียน ชมภาพ
29 พ.ค 58
งานวันกำเนิดโรงเรียน (งานเลี้ยงกลางคืน) ชมภาพ
29 พ.ค 58
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ชมภาพ
29 พ.ค 58
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในวันกำเนิดโรงเรียน ชมภาพ
24 พ.ค 58
สอบประเมินความสามารถ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชมภาพ
17 พ.ค 58
อบรมการจัดการเรียนรู้ระบบ EES ชมภาพ
14 พ.ค 58
สัมมนาเชิงปฏิบัติการศาสตร์ใหม่ แห่งการเยียวยาและพัฒนาความจำ ชมภาพ
8 พ.ค 58
วันเปิดเทอมปีการศึกษา 2558 ชมภาพ
8 พ.ค 58
เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน อำเภอสามชุก ชมภาพ
7 พ.ค 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.4และ ปวช.1 ชมภาพ
7 พ.ค 58
ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.4 และ ปวช.1 ชมภาพ
6 พ.ค 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชมภาพ
6 พ.ค 58
ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชมภาพ
5 พ.ค 58
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานผู้บริหาร ส.บ.ม.ท. มหาสารคาม ชมภาพ
1 พ.ค 58
ประชุมครูประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ชมภาพ
เดือนเมษายน 2558
6 เม.ย. 58
ตอนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ชมภาพ
30 เม.ย. 58
ประเมินสถานศึกษาดีเด่น ทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน ชมภาพ
เดือนมีนาคม 2558
27 มี.ค 58
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ชมภาพ
1 มี.ค. 58
การอบรมตามโครงการกระบวนการ จัดการเรียนรู้ ของครูในศตวรรษที่21 ชมภาพ
เดือนกุมภาพันธ์ 2558
27 ก.พ. 58
ปฐมนิเทศนักเรียน ปวช. 2 ก่อนออกฝึกงาน ชมภาพ
20 ก.พ. 58
ร้อยดวงใจ สายใยตะแบก | อัลบั้ม1 | อัลบั้ม2 | อัลบั้ม3 | อัลบั้ม4 |
12 ก.พ. 58
สัปดาห์ศิลปะ(ปิดตำนานโฟล์คแซว) ชมภาพ
10 ก.พ. 58
เลือกตั้งประธานนักเรียน ชมภาพ
4 ก.พ. 58
รับเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ 40 ปี ราชมงคลธัญญบุรี ชมภาพ
4 ก.พ. 58
รับเกียรติบัตรและโล่นายกฯ ผู้มีความสามารถดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ชมภาพ
4 ก.พ. 58
พระอาจารย์สุนันท์มอบของที่ระลึก ชมภาพ
เดือนมกราคม 2558
23 ม.ค. 58
สัปดาห์สังคมอุดมปัญญา ชมภาพ
16 ม.ค. 58
งานวันครูประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ชมภาพ
15 ม.ค. 58
โครงการแขนงพุทธศาสน์ ชิงทุนการศึกษาหลวงพ่อ ของวัดไผ่โรงวัว ชมภาพ
14 ม.ค. 58
พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ชมภาพ
14 ม.ค. 58
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ชมภาพ
13 ม.ค. 58
คณะผู้บริหารและครู ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชมภาพ
9 ม.ค. 58
กิจกรรมวันเด็ก ชมภาพ
8 ม.ค. 58
ครอบครัวรัตนฯ ชมภาพ
8 ม.ค. 58
กีฬาต้านยาเสพติด ชมภาพ
6 ม.ค. 58
ทำบุญวันขึ้นปีใหม ชมภาพ
เดือนธันวาคม 2557
25 ธ.ค. 57
คารวะ อวยพร และขอพรจากผู้มีอุปการคุณ ชมภาพ
22 ธ.ค. 57
พิธีมอบเหรียญทองแดง กีฬาแห่งชาติ นครราชสีมาเกมส ชมภาพ