E-Learning โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 

 
รายวิชาที่มีอยู่
คอมพิวเตอร์ 
 VNET2559บทคัดย่อ
  ระบบเครือข่ายบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การสร้างแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม flashบทคัดย่อ
 การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม PhotoShopบทคัดย่อ
 การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์ ม.1บทคัดย่อ
วิทยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์ ม.2บทคัดย่อ
 ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 วิทยาศาสตร์ 3บทคัดย่อ
 ชื่อรายวิชาเคมี1บทคัดย่อ
 ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมีพื้นฐาน)บทคัดย่อ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 อาเซียนศึกษา ครู ศิริลักษณ์ สุดโตบทคัดย่อ
 ประวัติศาสตร์ไทย 1รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การค้าระหว่างประเทศ ครูศิริลักษณ์ สุดโตบทคัดย่อ
 เศรษฐศาสตร์ม.5รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 เศรษฐศาสตร์2บทคัดย่อ
 สังคมศึกษาบทคัดย่อ
 ประวัติศาสตร์รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 สังคมศึกษา ส 41101 (หน้าที่พลเมือง) ชั้น ม.4 ครูมนตรี สุดโตรายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6 ครูศิริลักษณ์ สุดโตบทคัดย่อ
ภาษาไทย 
 คำและสำนวนบทคัดย่อ
 ชื่อรายวิชาภาษาไทย ม.3บทคัดย่อ
 ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 1บทคัดย่อ
คณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์พิื้นฐานบทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน2บทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์พื้นฐานบทคัดย่อ
 ชื่อรายวิชาคณิตศาสตร์1บทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์พื้นฐานรายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 สถิติบทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์1บทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
ภาษาต่างประเทศ 
 ภาษาอังกฤษ 3บทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษบทคัดย่อ
 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษบทคัดย่อ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 การขาย 2 Selling 2รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การจัดเก็บเอกสารบทคัดย่อ
 ช่างเดินสายไฟฟ้าบทคัดย่อ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1บทคัดย่อ
 การขาย 1 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3บทคัดย่อ
 การผลิตเครื่องดื่มบทคัดย่อ
 ชื่อรายวิชาธุรกิจทั่วไป ระดับชั้นปวช.ปีที่ 1บทคัดย่อ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยีบทคัดย่อ
 ช่างร้อยมาลัยบทคัดย่อ
 การเงินส่วนบุคคลบทคัดย่อ
ศิลปะ 
 ศิลปะ 1บทคัดย่อ

¢ÍàªÔ­¤Ø³¤ÃÙâçàÃÕ¹ÊÒÁªØ¡

Ãѵ¹âÀ¤ÒÃÒÁ·Ø¡·èÒ¹ÊÃéÒ§

E-Learning

ปฏิทิน
<< July 2022>>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31